Văn bản

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Ngày đăng: 15-03-2016

Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

Xem chi tiết thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

Quy định về đánh giá và phân loại CBCCVC
Ngày đăng: 17-12-2015

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Tải nội dung Nghị định 56/2015/NĐ-CP

Quy định về đạo đức nhà giáo
Ngày đăng: 29-10-2015

Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

Tải nội dung Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT

Xem thêm

Liên hệ

Không tìm thấy thông tin

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 22
Hôm qua: 38
Tổng cộng: 133369

Giới thiệu