phòng TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

Địa chỉ: Số 256 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.894.050

Fax: 02923.894.103

Email:  phonghanhchinh@ctuet.edu.vn


                                             Trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Thị Yên Chi

                                                    

                                                          Email: ntychi@ctuet.edu.vn

                                                             Điện thoại: 0907.389.111


                                        Phó Trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Xuân