THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
Ngày đăng: 06-08-2020

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

 

Số hiệu

Ngày phát hành

Nội dung trích yếu

NĂM 2020

359/TB-ĐHKTCN

18/12/2019

Thông báo Tuyển viên chức năm 2020

583/TB-ĐHKTCN

31/7/2020

Thông báo Tuyển kỹ thuật viên năm 2020

586/TB-ĐHKTCN

31/7/2020

Thông báo Tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

699/TB-ĐHKTCN 07/9/2020 Thông báo Tuyển viên chức đợt 3 năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Ngày đăng: 06-08-2020

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018
Ngày đăng: 06-08-2020

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

 

NĂM 2018

73/TB-ĐHKTCN

17/3/2018

Thông báo Tuyển viên chức năm 2018

128/TB-ĐHKTCN

30/5/2018

Thông báo Tuyển viên chức năm 2018 đợt 2

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017
Ngày đăng: 06-08-2020

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017

 

NĂM 2017

24/TB-ĐHKTCN

13/02/2017

Thông báo Tuyển viên chức năm 2017

203/TB-ĐHKTCN

19/9/2017

Thông báo Tuyển viên chức năm 2017- đợt 2

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016
Ngày đăng: 06-08-2020

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

 

NĂM 2016

115/TB-ĐHKTCN

04/8/2016

Thông báo Tuyển viên chức năm 2016

176/TB-ĐHKTCN

31/10/2016

Thông báo Tuyển viên chức đợt 2năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015
Ngày đăng: 06-08-2020

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2015

 

NĂM 2015

39/TB-ĐHKTCN

10/2/2015

Thông báo Tuyển viên chức năm 2015

171/TB-ĐHKTCN

07/10/2015

Thông báo Tuyển viên chức đợt 2 năm 2015

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 23
Hôm nay: 23
Hôm qua: 351
Tổng cộng: 328227

Giới thiệu